Fiction

Met fiction (Latijn: fictio, “vorming”) wordt een verhaal aangeduid, wat zich hoofdzakelijk in de fantasie van de auteur of lezer afspeelt. Dit in tegenstelling tot de non-fiction, die op de feitelijke werkelijkheid berust.

Realistische fictie verhaalt gefantaseerde gebeurtenissen die werkelijkheid zouden kunnen worden. Plaatsen, gebeurtenissen en personen kunnen aan de werkelijkheid ontleend zijn.  Met name romans, novelles en toneelstukken worden beschouwd als fictie. Bijzondere fiction-genres zijn onder meer Thrillers en SF (sciencefiction) & Fantasy.